Gachuurt crossing - Nalaikh, Choir crossing

Road route, length: Gachuurt crossing to Nalaikh Choir road crossing, 20.9 km

Chinese loan

Concession owner: Sinohydro corporation limited company

Status: In implementation 82.5%

Location: Ulaanbaatar

 

Автозамын чиглэл, урт: Гачууртын уулзвараас Налайх- Чойрын уулзвар хүртэлх 20,9 км автозам барих төсөл

Санхүүжүүлэгч байгууллага: БНХАУ хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих

Санхүүжилтын дүн: 

Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага: “Синохидро корпораци лимитед компани”

Төслийн статус: Хэрэгжиж байгаа, ажлын явц 82,5 %

Байршил: Улаанбаатар хот


Теги: Дорога