Tosontsengel-Uliastai road

 

Road route, length: Tosontsengel to Uliastai of Zavkhan province, 67 km

Concession owner: China communication construction LLC

Status: In implementation 76.5%

Location: Zavkhan province

 

Автозамын чиглэл, урт: Тосонцэнгэл- Улиастай чиглэлийн 67 км хатуу хучилттай автозам

Санхүүжүүлэгч байгууллага:

Санхүүжилтын дүн: 

Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага: “Чайна коммуникэшн констракшн” ХХК

Төслийн статус: Хэрэгжиж байгаа, ажлын явц 76,5 %

Байршил: Завхан аймаг


Теги: Дорога