Dalanjargalan - Bor-Undur road

Road route, length: Dalanjargalan of Tuv province to Bor-Undur of Khentii province, 50 km

Government budget

Concession owner: Bilegt zam LLC

Status: In implementation 57.8%

Location: Khentii province

 

Автозамын чиглэл, урт: Даланжаргалан- Бор-өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай автозам, 50 км

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Улсын төсөв

Санхүүжилтын дүн: 

Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага: “Билэгт зам” ХХК

Төслийн статус: Хэрэгжиж байгаа, явц 57,8%

Байршил: Хэнтий, Бор- өндөр


Теги: Дорога