Khankhongor - Tsagaandel-Uul road

Road route, length: Umnugobi province Khankhongor soum, from Tavantolgoi - Baruunnaran route 32km point to Tsagaan del - Uul border port, 270 km asphalt road

Concession owner: Undrakh govi LLC

Status: Not started

Location: Umnugovi, Tavantolgoi

 

 

Автозамын чиглэл, урт: Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой- Барууннаран чиглэлийн 32 км автозамын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км автозам төсөл

Санхүүжүүлэгч байгууллага:

Концесс эзэмшигч: “Ундрах говь” ХХК

Санхүүжилтын дүн: 

Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага:

Төслийн статус: Одоогоор эхлээгүй

Байршил: Өмнөговь, Тавантолгой


Теги: Дорога